Digitalna nedelja

Uključite se!
Digitalna nedelja u Srbiji (All digital Week) je nedelja kampanje, različitih radionica i promocija kojima želimo da pošaljemo snažnu poruku da je vreme da se uključe u sve aktivnosti boljeg razumevanja i što većeg korišćenja digitalnih sredsrtava. Želimo da motivišemo SVE, a posebno MLADE da stiču nova znanja i veštine prihvatanjem savremenog načina razmišljanja, učenjem o medijskoj pismenosti i razvojem digitalnih veština.

Uključite se, sarađujte sa nama, informišite se OVDE!

Please follow and like us:
Follow by Email
Instagram