Svaka poruka je stvorena različitim kreativnim medijskim sredstvima

Medijska pismenost je osnova za obrazovanje u dvadesetprvom veku. Nudi nam načine da pristupimo, analiziramo, vrednujemo i kreiramo poruke rezličitih formata – od štampanih vesti preko video poruka do interneta. Medijska pismenost omogućava razumevanje uloge koju mediji imaju u društvu, učenje jezika medija i ostalih znanja i veština potrebnih za analizu i stvaranje sopstvenih poruka, što je neophodno za demokratizaciju građana.

Svaka poruka je stvorena različitim kreativnim medijskim sredstvima

Ti “jezici medija” imaju svoja sopstvena pravila. Naš je zadatak da istražimo način na koji je medijska poruka stvorena i otkrijemo kreativne komponente koje su uklopile u poruku reči, muziku, boje, pokrete i uglove kamere i mnoge druge elemente. Zato je naše pitanje broj 2:


Koje su kreativne tehnike upotrebljene da privuku moju pažnju?

Da odgovorimo na ovo pitanje moramo uzeti u obzir sve elemente upotrebljene u konstrukciji poruke. A za to nam je potrebno da shvatimo i različite forme medijske komunikacije… Od naslovnih strana dnevnih i nedeljnih novina, preko novinskih reklama, bilborda i TV reklama do filmova strave i užasa koriste se kreativna sredstva koja stvaraju različita osećanja: kamera krupnim planom stvara osećanje intimnosti, jeziva muzika izaziva strah.
Primetićete da ista poruka izaziva različite reakcije. Zato pokušajte da shvatite šta ste vi primetili! Veliki deo današnjih komunikacije je vizuelno, uključujući vesti. Neophodno je da shvatimo vizuelni jezik komunikacije kao što su svetlosni efekti, kompozicija slike, uglovi kamere, uloga montaže, efekata, simbola, govora tela… I kako upotrebom ovih elemenata koji izazivaju različita razumevanja poruke i udaljavaju nas od osnovne vesti. Zato nas razumevanje medijskog jezika, njegove gramatike, sintakse i metafora, posebno vizuelnog dela medija, čini otpornijim na manipulacije.

TrustinMediaSEE #MILCLICKSsee #mediaeducationcentre
Please follow and like us:
Follow by Email
Instagram