MIL Clicks Kviz 4

MIL Clicks Kviz 4

Uključite se!

Podelite ovaj kviz sa drugarima. Proverite: šta zaista znate o medijima i informacijama koje primate i koji zaokupljuju vašu pažnju? MIL CLICKS poziva vas i vaše drugare da proverite svoje znanje.

Uključite se!

Podelite ovaj kviz sa drugarima. Proverite: šta zaista znate o medijima i informacijama koje primate i koji zaokupljuju vašu pažnju? MIL CLICKS poziva vas i vaše drugare da proverite svoje znanje.

#medijskapismenost, #informatickapismenost, #milclickssr, #kviz

Please follow and like us:
Follow by Email
Instagram